početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Dobrodošli na zvaničnu internet stranicu Uprave za javni dug
Vesti
12.02.2019

Reotvaranje emisije sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održano je dana 12. februara 2019 godine
Detaljnije . . .
06.02.2019

Aukcija petnaestogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održana je dana 06. februara 2019. godine
Detaljnije . . .
05.02.2019

Aukcija petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije održana je dana 5. februara 2019. godine
Detaljnije . . .
 
Grafički prikaz
 
Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31.12.2018. godine iznosilo je 2.757,3 milijardi dinara (23.328 miliona evra). Na kraju novembra učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu bilo je na nivou od 53,6%;
 
Preliminarno stanje javnog duga Republike Srbije na dan 18.02.2019. godine iznosilo je 2.783.089.210.293 dinara.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Kreditni rejting Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>