почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Портал за инвеститоре
Информације о аукцијама, распореду аукција, јавни позиви као и основне информације о овлашћеним учесницима и секундарном трговању можете преузети на порталу за инвеститоре.
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>